Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10.


Celem projektu jest stworzenie wspólnego produktu turystycznego poprzez wybudowanie wybranych odcinków Międzynarodowej Trasy Rowerowej nr 10 oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy Partnerami poprzez wspólną realizację zadania inwestycyjnego.

Przegląd ścieżki rowerowej:

Ścieżka rowerowa Kołobrzegu do Grzybowa. / 2000 m
W pełni oświetlona trasa rowerowa biegnie w kierunku Kołobrzegu przez byłe tereny wojskowe wzdłuż morza Bałtyckiego... Więcej.
Ciąg pieszo – rowerowy z osiedla Radzikowo III do morza / 1337 m
...biegnie wzdłuż terenów bagiennych oraz działkowych, przecinając ulicę Wylotową... Więcej.
Budowa ciągu pieszo – rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z Gminą Ustronie Morskie / 1005 m
Planowana ścieżka rowerowa rozpoczyna swój bieg w Podczelu - dzielnicy miasta Kołobrzeg... Więcej.
Ścieżka rowerowa z Sianożęt do Ustronia Morskiego / 2833 m
Naturalnym dalszym biegiem ściezki rowerowej jest planowana do realizacji... Więcej.
Ścieżka rowerowa z Dźwirzyna do granicy z Miastem Kołobrzeg / 5959 m
...asfaltowa ścieżka rowerowa biegnie malowniczymi lasami wzdłuż brzegu morza Bałtyckiego... Więcej.
Ścieżka rowerowa na terenie Miasta Barth / 1910 m
Ścieżka rowerowa w Mieście Barth wiedzie od ulicy Wiesenweg wzdłuż BartherstraBe... Więcej.
Sciezka rowrowa

Ciąg pieszo - rowerowy z osiedla Radzikowo III do morza.

Łączna długość realizowanego odcinka - 1337m

Technologia wykonania nawierzchni – kostka brukowa

Dodatkowe elementy infrastruktury realizowane na trasie ścieżki – Planuje się wykonanie miejsca postojowego z infrastrukturą rekreacyjną (mała architektura: ławy, stoły, stojaki rowerowe, kosze na śmieci) na styku z projektowaną ścieżką rowerową do Grzybowa (wspólne dla obu odcinków). Wzdłuż ścieżki planuje się ustawienie ławeczek.

Planowany ciąg pieszo - rowerowy rozpoczyna swój bieg na peryferiach miasta Kołobrzeg - osiedlu Radzikowo III i biegnie wzdłuż terenów bagiennych oraz działkowych, przecinając ulicę Wylotową oraz ścieżkę rowerową z Kołobrzegu do Grzybowa, by zakończyć swój bieg tuż przy zejściu na plażę. Ścieżka będzie w pełni oświetlona.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Krajów Związkowych Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.