Pobierz prezentację Kołobrzeg - Barth


Gmina Miasto Kołobrzeg wraz z miastem partnerskim Barth, zrealizowali do tej pory szereg istotnych inwestycji oraz wydarzeń kulturalnych. Współpraca rozpoczęta w 2001 roku do dziś przynosi wymierne efekty.

Z najważniejszych, wspólnych inwestycji, wymienić należy przede wszystkim te dzięki którym udało się otrzymać dofinansowanie ze środków zewnętrznych:

Barth Kołobrzeg :: Współpraca

Poprawa transgranicznej infrastruktury turystycznej nabrzeża rzeki Parsęty przy Latarni Morskiej w Kołobrzegu:

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA

Całkowita wartość projektu to 4 200 000,00 zł.

Projekt miał na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i poprawę wizerunku jednego z najbardziej rozpoznawalnych i turystycznie atrakcyjnych miejsc w mieście czyli deptaku wokół latarni morskiej w Kołobrzegu.

Barth Kołobrzeg :: Współpraca

„750-lecie nadania praw miejskich Kołobrzegowi jako kolejny etap umocnienia współpracy transgranicznej z miastem Barth i innymi miastami niemieckimi”

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA

Całkowita wartość projektu to 250 000,00 zł.

Głównym zamierzeniem projektu było przybliżenie mieszkańcom Kołobrzegu i jego zaprzyjaźnionemu miastu Barth historii Kołobrzegu i Barth oraz ich dorobku kulturowego. W ten sposób Miasto Kołobrzeg pogłębiło i wzbogaciło istniejącą już współpracę kulturalną ze swoim miastem partnerskim. Cel projektu to uczczenie 750-lecia nadania praw miejskich Kołobrzegowi oraz miastu Barth, które w roku 2005 obchodzą razem swój jubileusz. Z tego względu powołano zespoły robocze do opracowania programu imprezy, której część odbyła się w Kołobrzegu i część w Barth. Tak duża ranga obchodów polsko-niemieckich, w których uczestniczyli nie tylko mieszkańcy i przedstawiciele władz lokalnych obu krajów, lecz również wielu przedstawicieli władz państwowych, Kościoła oraz przedstawiciele Ambasad Niemiec i Polski, przyczyniła się do nawiązania głębszej współpracy, a przede wszystkim poszerzyła horyzonty współpracy pomiędzy miastami należącymi do Euroregionu Pomerania.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Krajów Związkowych Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

Barth Kołobrzeg :: Współpraca

Budowa ścieżki rowerowej Kołobrzeg – Podczele jako część międzynarodowej sieci tras rowerowych

Dofinansowano z Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Niemcy 2003

Całkowita wartość projektu to 133 000,00 EUR.

Dzięki współpracy z Miastem Barth wybudowana została ścieżka rowerowa położona w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Kołobrzegu – Ekoparku. Produktem tego projektu jest wybudowanie ścieżki rowerowej na odcinku Kołobrzeg-Podczele wraz z oznakowaniem o łącznej długości 4 600 m. Trasa biegnie przez: tereny miejskie parkowe w Kołobrzegu, tereny zachowujące cechy naturalne o najwyższych walorach przyrodniczych, tereny fragmentu EKOPARKU oraz tereny sąsiadujące z byłym lotniskiem. Wybudowana ścieżka jest również odcinkiem Międzynarodowej Trasy Rowerowej nr 10 oraz bezpośrednio łączy się z realizowaną w ramach niniejszego projektu ścieżką.

Barth Kołobrzeg :: Współpraca

Zagospodarowanie portu jachtowego w Kołobrzegu

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA

Całkowita wartość projektu to 1 450 000,00 zł.

Projekt miał na celu pobudzenie rozwoju gospodarczego regionu poprzez wzrost atrakcyjności turystycznej uzdrowiska oraz rozwoju turystyki żeglarskiej w Kołobrzegu. Projekt dotyczył przebudowy ciągów pieszo – jezdnych na terenie portu jachtowego w Kołobrzegu. Umożliwiono czynną wymianę miłośników sportów wodnych z miast partnerskich, co wpłynęło na rozwój współpracy na nowym polu – spotkań żeglarskich. Dotychczasowa współpraca na tym polu odbywała się tylko jednostronnie tzn. grupy z Polski wyjeżdżały na tego typu wydarzenia do miast partnerskich. Modernizacja portu jachtowego na terenie Kołobrzegu zdecydowanie umocniła tę współpracę.

Sciezka rowrowa