Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10.


Celem projektu jest stworzenie wspólnego produktu turystycznego poprzez wybudowanie wybranych odcinków Międzynarodowej Trasy Rowerowej nr 10 oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy Partnerami poprzez wspólną realizację zadania inwestycyjnego.

Przegląd ścieżki rowerowej:

Ścieżka rowerowa Kołobrzegu do Grzybowa. / 2000 m
W pełni oświetlona trasa rowerowa biegnie w kierunku Kołobrzegu przez byłe tereny wojskowe wzdłuż morza Bałtyckiego... Więcej.
Ciąg pieszo – rowerowy z osiedla Radzikowo III do morza / 1337 m
...biegnie wzdłuż terenów bagiennych oraz działkowych, przecinając ulicę Wylotową... Więcej.
Budowa ciągu pieszo – rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z Gminą Ustronie Morskie / 1005 m
Planowana ścieżka rowerowa rozpoczyna swój bieg w Podczelu - dzielnicy miasta Kołobrzeg... Więcej.
Ścieżka rowerowa z Sianożęt do Ustronia Morskiego / 2833 m
Naturalnym dalszym biegiem ściezki rowerowej jest planowana do realizacji... Więcej.
Ścieżka rowerowa z Dźwirzyna do granicy z Miastem Kołobrzeg / 5959 m
...asfaltowa ścieżka rowerowa biegnie malowniczymi lasami wzdłuż brzegu morza Bałtyckiego... Więcej.
Ścieżka rowerowa na terenie Miasta Barth / 1910 m
Ścieżka rowerowa w Mieście Barth wiedzie od ulicy Wiesenweg wzdłuż BartherstraBe... Więcej.
Sciezka rowrowa

Ścieżka rowerowa z Ustronia Morskiego do Sianożęt.

Łączna długość realizowanego odcinka - 2833m

Technologia wykonania nawierzchni – kostka brukowa

Dodatkowe elementy infrastruktury realizowane na trasie ścieżki – W ramach budowy ścieżki rowerowej przewiduje się, że powstanie taras widokowy. W miejscu tym zamontowane będą stojaki na rowery oraz ławki do siedzenia. Powstanie również wiele miejsc odpoczynku (ławeczki wzdłuż trasy) dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż całego biegu trasy ustawione zostaną kosze na odpady. Na odcinku projektowanej trasy ścieżki rowerowej istnieją ponadto 3 zejścia na plażę do których przewidziano dostęp ze ścieżki.

Realizowana ścieżka rowerowa to kontynuacja ciągu pieszo – rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z Gminą Ustronie Morskie. Również biegnie wzdłuż morza i graniczy z poradzieckim lotniskiem wojskowym. Kierując się w stronę Ustronia Morskiego możemy dotrzeć do centrum tej miejscowości.

Warto nadmienić, iż planowana ścieżka rowerowa łączy się w Ustroniu Morskim z Międzynarodowym Szlakiem Pieszym E-9 ciągnącym się wzdłuż całej Europy od miejscowości Brest we Francji aż do Braniewa w Polsce. Ponadto ścieżka rowerowa wpisuje się w sieć szlaków turystycznych przebiegających przez teren gminy Ustronie Morskie tj. łączy się z Błękitnym Szlakiem Pieszym prowadzącym do najstarszych dębów w Polsce: 800-letniego dębu „Bolesław” oraz 640-letniego dębu „Warcisław”, oraz z Rowerowym Szlakiem Turystycznym prowadzącym przez atrakcje turystyczne gminy Ustronie Morskie. Najważniejszym aspektem planowanej ścieżki rowerowej