Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie – Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy Rowerowej nr 10.


Celem projektu jest stworzenie wspólnego produktu turystycznego poprzez wybudowanie wybranych odcinków Międzynarodowej Trasy Rowerowej nr 10 oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy Partnerami poprzez wspólną realizację zadania inwestycyjnego.

Przegląd ścieżki rowerowej:

Ścieżka rowerowa Kołobrzegu do Grzybowa. / 2000 m
W pełni oświetlona trasa rowerowa biegnie w kierunku Kołobrzegu przez byłe tereny wojskowe wzdłuż morza Bałtyckiego... Więcej.
Ciąg pieszo – rowerowy z osiedla Radzikowo III do morza / 1337 m
...biegnie wzdłuż terenów bagiennych oraz działkowych, przecinając ulicę Wylotową... Więcej.
Budowa ciągu pieszo – rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z Gminą Ustronie Morskie / 1005 m
Planowana ścieżka rowerowa rozpoczyna swój bieg w Podczelu - dzielnicy miasta Kołobrzeg... Więcej.
Ścieżka rowerowa z Sianożęt do Ustronia Morskiego / 2833 m
Naturalnym dalszym biegiem ściezki rowerowej jest planowana do realizacji... Więcej.
Ścieżka rowerowa z Dźwirzyna do granicy z Miastem Kołobrzeg / 5959 m
...asfaltowa ścieżka rowerowa biegnie malowniczymi lasami wzdłuż brzegu morza Bałtyckiego... Więcej.
Ścieżka rowerowa na terenie Miasta Barth / 1910 m
Ścieżka rowerowa w Mieście Barth wiedzie od ulicy Wiesenweg wzdłuż BartherstraBe... Więcej.
Sciezka rowrowa

Budowa ciągu pieszo – rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z Gminą Ustronie Morskie

Łączna długość realizowanego odcinka - 1005m

Technologia wykonania nawierzchni – kostka brukowa

Dodatkowe elementy infrastruktury realizowane na trasie ścieżki – Planuje się wykonanie tarasu widokowego na wzgórzu po zdemontowanym radarze, o powierzchni 330m2 Wykonane zostanie jedno zejście na plażę w miejscu istniejącego, „dzikiego” zejścia. Planuje się także wykonanie miejsc odpoczynku dla pieszych i rowerzystów: ławki i stojak na rowery przed podejściem na taras widokowy, stojak na rowery przed samym wejściem na taras widokowy, ławki na tarasie widokowym, ławki i stojak na rowery przy podejściu do zejścia na plażę. Ponadto między ciągiem pieszym a rowerowym umiejscowiony zostanie pas zieleni o szer. 1m gdzie zlokalizowane zostaną słupy oświetleniowe.

Planowana ścieżka rowerowa rozpoczyna swój bieg w Podczelu - dzielnicy miasta Kołobrzeg na styku istniejącej ścieżki rowerowej zrealizowanej ze środków przedakcesyjnych PHARE pn. „Budowa ścieżki rowerowej Kołobrzeg - Podczele jako część międzynarodowych tras rowerowych” biegnącej z Kołobrzegu przez malowniczy ekopark wschodni do Podczela. Realizowana ścieżka położona będzie pomiędzy brzegiem morskim, a poradzieckim lotniskiem wojskowym. Ścieżka będzie w pełni oświetlona.